Инструментите, разработени като част от проекта GADE, представени в Bastia
6 ноември 2018

Проектът GADE, представен на млади австрийци

На 3 октомври партньорът по проекта „die Berater“ организира половиндневна конференция, по време на която представи проекта GADE на обучители на младежи, базирани в Австрия.