Проектът GADE, представен на млади австрийци
4 октомври 2018
Атентаторите разкриват проекта GADE
7 ноември 2018

Инструментите, разработени като част от проекта GADE, представени в Bastia

16 души, включително публични, асоциативни партньори, както и за бизнес и заетост кооперации, участвали вторник, 06 ноември представяне от Петра Patrimonia екипи на инструментите, разработени в рамките на Европейския Гаде проект „Gamification да развият чувство за инициативност и предприемачество сред младите хора „.

Проектът GADE се осъществява от консорциум от 5 европейски организации (FR, IT, EL, BG, AT), специализирани в работата с младите хора и / или предприемаческото образование / развитие. Консорциумът използва иновативна методология, за да насърчи инициативността и предприемачеството сред младите хора на възраст от 18 до 29 години, NEET. Във всички страни младите хора на възраст между 18 и 29 години, подпомагани от персонала на партньорските организации, са обучени да:

  • да развият своята EIS („чувство за инициативност и предприемачество“)
  • Тествайте материалите и методологията, разработени от проекта, в неформални условия, както и в училищата, курсовете за професионално образование и обучение, университетите.
  • Разработване на обучителни дейности за популяризиране и повишаване на ефективността им при подобряването на EIS