Последните новини

7 ноември 2018

Атентаторите разкриват проекта GADE

На 1 ноември IDEC SA организира полудневен семинар за представяне на проекта GADE на група млади обучители със седалище в Атина, Гърция. Тук можете да видите […]
6 ноември 2018

Инструментите, разработени като част от проекта GADE, представени в Bastia

16 души, включително публични, асоциативни партньори, както и за бизнес и заетост кооперации, участвали вторник, 06 ноември представяне от Петра Patrimonia екипи на инструментите, разработени в […]
4 октомври 2018

Проектът GADE, представен на млади австрийци

На 3 октомври партньорът по проекта „die Berater“ организира половиндневна конференция, по време на която представи проекта GADE на обучители на младежи, базирани в Австрия.

Представители на проекта GADE